Бібліотека

Кочуєв Г.І., доц., Кочуева М.Н., проф., Корж А.Н. проф.
Харкiвська медична академія післядипломної освіти

Марушко Ю.В. д.м.н., професор, зав.кафедри педіатрії післядипломної освіти Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України

Крамарьов С.О. д.м.н., професор, зав.кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О.Богомольця МОЗ України

Тимофєєв О.О., д.м.н, професор,  Заслужений діяч науки і техніки України, Ушко Н.О., к.м.н, доцент, Тимофєєв О.О., д.м.н, доцент, Ярифа М.А., к.м.н, доцент, Савицький О.О., асистент кафедри, Кучинський А.В. лікар-ординатор.Інститут стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, УкраїнаКиївський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна, Київська міська клінічна лікарня №12, м. Київ, Україна,

Сенаторова Г.С., д.м.н., професор, Башкірова Н.В., Стрелкова М.І. Кафедра педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету

Мазур І.П., д.м.н., професор, Супрунович І.М. лікар ординатор Інститут стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мостовой Ю.М., д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Шуба В.Й., к.м.н., доцент кафедри ортопедії і травматології №2, декан хірургічного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ 

 

Хімион Л.В., д.м.н., професор, Ситюк Т.О., к.м.н., Ященко О.Б., к.м.н.,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ

Тодоріко Л.Д., д.м.н., професор, зав.кафедрою фтизіатрії та пульмонології
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

 

Григорова  І.А., д.м.н., професор, Тесленко О.О., к.м.н, Тихонова Л.В., к.м.н., Григорова А.О., к.м.н., Харківський національний медичний університет; Погребняк О.О., к.м.н, Національний медичний університет ім. Богомольця О.О., м. Київ

 

Хіміон Л.В., д.м.н., професор, Ященко О.Б., к. м.н., Данилюк С.В., к. м.н., Ситюк Т.О., к.м.н.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Родіонова В.В., д.м.н., професор, Хмель О.С., кафедра внутрішньої медицини №2 та профпатології,
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Григорова І.А. *д.м.н., проф., академік УАН, Погребняк О.О.
*Харківський національний медичний університет, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Коваленко В.М., академік НАМН України, д.м.н., професор, Хіміон Л.В., д.м.н., Ященко О.Б. к.м.н., Данилюк С.В. к.м.н.,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, МОЗ України, Методичні рекомендації,Київ, 2014 рік

Свінціцький А.С., д.м.н., професор, Хіміон Л.В., д.м.н., Ященко О.Б. к.м.н., Данилюк С.В. к.м.н., Ситиюк Т.О., к.м.н.,
Інститут сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, МОЗ України, Методичні рекомендації, Київ, 2015 рік

І.В. Гогунська, д.м.н., Т.В. Смагіна,к.м.н., І.С. Зарицька, к.м.н.,

Центр алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів  ДУ «Інститут отоларингології ім. А.І. Коломійченка АМН України», м. Київ

Зозуля І.С., д.м.н, професор, Лисенюк В.П., д.м.н, професор, Мурашко Н.К., Середа В.Г.,
Пономаренко Ю.В., Довгий І.Л., Парнікоза Т.П., Попов О.В., Пацало Л.М., Терентьєва Н.В., Леснік О.Г.,
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, МОЗ України, навчально-методичні рекомендації, Київ 2013 рік

Сторінки

Кочуєв Г.І., доц., Кочуева М.Н., проф., Корж А.Н. проф.
Харкiвська медична академія післядипломної освіти

Марушко Ю.В. д.м.н., професор, зав.кафедри педіатрії післядипломної освіти Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України

Крамарьов С.О. д.м.н., професор, зав.кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О.Богомольця МОЗ України

Тимофєєв О.О., д.м.н, професор,  Заслужений діяч науки і техніки України, Ушко Н.О., к.м.н, доцент, Тимофєєв О.О., д.м.н, доцент, Ярифа М.А., к.м.н, доцент, Савицький О.О., асистент кафедри, Кучинський А.В. лікар-ординатор.Інститут стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, УкраїнаКиївський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна, Київська міська клінічна лікарня №12, м. Київ, Україна,

Сенаторова Г.С., д.м.н., професор, Башкірова Н.В., Стрелкова М.І. Кафедра педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету

Мазур І.П., д.м.н., професор, Супрунович І.М. лікар ординатор Інститут стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мостовой Ю.М., д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Шуба В.Й., к.м.н., доцент кафедри ортопедії і травматології №2, декан хірургічного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ 

 

Хімион Л.В., д.м.н., професор, Ситюк Т.О., к.м.н., Ященко О.Б., к.м.н.,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ

Тодоріко Л.Д., д.м.н., професор, зав.кафедрою фтизіатрії та пульмонології
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

 

Григорова  І.А., д.м.н., професор, Тесленко О.О., к.м.н, Тихонова Л.В., к.м.н., Григорова А.О., к.м.н., Харківський національний медичний університет; Погребняк О.О., к.м.н, Національний медичний університет ім. Богомольця О.О., м. Київ

 

Хіміон Л.В., д.м.н., професор, Ященко О.Б., к. м.н., Данилюк С.В., к. м.н., Ситюк Т.О., к.м.н.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Родіонова В.В., д.м.н., професор, Хмель О.С., кафедра внутрішньої медицини №2 та профпатології,
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Григорова І.А. *д.м.н., проф., академік УАН, Погребняк О.О.
*Харківський національний медичний університет, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Коваленко В.М., академік НАМН України, д.м.н., професор, Хіміон Л.В., д.м.н., Ященко О.Б. к.м.н., Данилюк С.В. к.м.н.,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, МОЗ України, Методичні рекомендації,Київ, 2014 рік

Свінціцький А.С., д.м.н., професор, Хіміон Л.В., д.м.н., Ященко О.Б. к.м.н., Данилюк С.В. к.м.н., Ситиюк Т.О., к.м.н.,
Інститут сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, МОЗ України, Методичні рекомендації, Київ, 2015 рік

І.В. Гогунська, д.м.н., Т.В. Смагіна,к.м.н., І.С. Зарицька, к.м.н.,

Центр алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів  ДУ «Інститут отоларингології ім. А.І. Коломійченка АМН України», м. Київ

Зозуля І.С., д.м.н, професор, Лисенюк В.П., д.м.н, професор, Мурашко Н.К., Середа В.Г.,
Пономаренко Ю.В., Довгий І.Л., Парнікоза Т.П., Попов О.В., Пацало Л.М., Терентьєва Н.В., Леснік О.Г.,
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, МОЗ України, навчально-методичні рекомендації, Київ 2013 рік

Сторінки

Кочуєв Г.І., доц., Кочуева М.Н., проф., Корж А.Н. проф.
Харкiвська медична академія післядипломної освіти

Марушко Ю.В. д.м.н., професор, зав.кафедри педіатрії післядипломної освіти Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України

Крамарьов С.О. д.м.н., професор, зав.кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О.Богомольця МОЗ України

Тимофєєв О.О., д.м.н, професор,  Заслужений діяч науки і техніки України, Ушко Н.О., к.м.н, доцент, Тимофєєв О.О., д.м.н, доцент, Ярифа М.А., к.м.н, доцент, Савицький О.О., асистент кафедри, Кучинський А.В. лікар-ординатор.Інститут стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, УкраїнаКиївський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна, Київська міська клінічна лікарня №12, м. Київ, Україна,

Сенаторова Г.С., д.м.н., професор, Башкірова Н.В., Стрелкова М.І. Кафедра педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету

Мазур І.П., д.м.н., професор, Супрунович І.М. лікар ординатор Інститут стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мостовой Ю.М., д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Шуба В.Й., к.м.н., доцент кафедри ортопедії і травматології №2, декан хірургічного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ 

 

Хімион Л.В., д.м.н., професор, Ситюк Т.О., к.м.н., Ященко О.Б., к.м.н.,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ

Тодоріко Л.Д., д.м.н., професор, зав.кафедрою фтизіатрії та пульмонології
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

 

Григорова  І.А., д.м.н., професор, Тесленко О.О., к.м.н, Тихонова Л.В., к.м.н., Григорова А.О., к.м.н., Харківський національний медичний університет; Погребняк О.О., к.м.н, Національний медичний університет ім. Богомольця О.О., м. Київ

 

Хіміон Л.В., д.м.н., професор, Ященко О.Б., к. м.н., Данилюк С.В., к. м.н., Ситюк Т.О., к.м.н.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Родіонова В.В., д.м.н., професор, Хмель О.С., кафедра внутрішньої медицини №2 та профпатології,
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Григорова І.А. *д.м.н., проф., академік УАН, Погребняк О.О.
*Харківський національний медичний університет, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Коваленко В.М., академік НАМН України, д.м.н., професор, Хіміон Л.В., д.м.н., Ященко О.Б. к.м.н., Данилюк С.В. к.м.н.,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, МОЗ України, Методичні рекомендації,Київ, 2014 рік

Свінціцький А.С., д.м.н., професор, Хіміон Л.В., д.м.н., Ященко О.Б. к.м.н., Данилюк С.В. к.м.н., Ситиюк Т.О., к.м.н.,
Інститут сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, МОЗ України, Методичні рекомендації, Київ, 2015 рік

І.В. Гогунська, д.м.н., Т.В. Смагіна,к.м.н., І.С. Зарицька, к.м.н.,

Центр алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів  ДУ «Інститут отоларингології ім. А.І. Коломійченка АМН України», м. Київ

Зозуля І.С., д.м.н, професор, Лисенюк В.П., д.м.н, професор, Мурашко Н.К., Середа В.Г.,
Пономаренко Ю.В., Довгий І.Л., Парнікоза Т.П., Попов О.В., Пацало Л.М., Терентьєва Н.В., Леснік О.Г.,
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, МОЗ України, навчально-методичні рекомендації, Київ 2013 рік

Сторінки

Кочуєв Г.І., доц., Кочуева М.Н., проф., Корж А.Н. проф.
Харкiвська медична академія післядипломної освіти

Марушко Ю.В. д.м.н., професор, зав.кафедри педіатрії післядипломної освіти Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України

Крамарьов С.О. д.м.н., професор, зав.кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О.Богомольця МОЗ України

Тимофєєв О.О., д.м.н, професор,  Заслужений діяч науки і техніки України, Ушко Н.О., к.м.н, доцент, Тимофєєв О.О., д.м.н, доцент, Ярифа М.А., к.м.н, доцент, Савицький О.О., асистент кафедри, Кучинський А.В. лікар-ординатор.Інститут стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, УкраїнаКиївський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна, Київська міська клінічна лікарня №12, м. Київ, Україна,

Сенаторова Г.С., д.м.н., професор, Башкірова Н.В., Стрелкова М.І. Кафедра педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету

Мазур І.П., д.м.н., професор, Супрунович І.М. лікар ординатор Інститут стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мостовой Ю.М., д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Шуба В.Й., к.м.н., доцент кафедри ортопедії і травматології №2, декан хірургічного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ 

 

Хімион Л.В., д.м.н., професор, Ситюк Т.О., к.м.н., Ященко О.Б., к.м.н.,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ

Тодоріко Л.Д., д.м.н., професор, зав.кафедрою фтизіатрії та пульмонології
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

 

Григорова  І.А., д.м.н., професор, Тесленко О.О., к.м.н, Тихонова Л.В., к.м.н., Григорова А.О., к.м.н., Харківський національний медичний університет; Погребняк О.О., к.м.н, Національний медичний університет ім. Богомольця О.О., м. Київ

 

Хіміон Л.В., д.м.н., професор, Ященко О.Б., к. м.н., Данилюк С.В., к. м.н., Ситюк Т.О., к.м.н.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Родіонова В.В., д.м.н., професор, Хмель О.С., кафедра внутрішньої медицини №2 та профпатології,
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Григорова І.А. *д.м.н., проф., академік УАН, Погребняк О.О.
*Харківський національний медичний університет, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Коваленко В.М., академік НАМН України, д.м.н., професор, Хіміон Л.В., д.м.н., Ященко О.Б. к.м.н., Данилюк С.В. к.м.н.,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, МОЗ України, Методичні рекомендації,Київ, 2014 рік

Свінціцький А.С., д.м.н., професор, Хіміон Л.В., д.м.н., Ященко О.Б. к.м.н., Данилюк С.В. к.м.н., Ситиюк Т.О., к.м.н.,
Інститут сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, МОЗ України, Методичні рекомендації, Київ, 2015 рік

І.В. Гогунська, д.м.н., Т.В. Смагіна,к.м.н., І.С. Зарицька, к.м.н.,

Центр алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів  ДУ «Інститут отоларингології ім. А.І. Коломійченка АМН України», м. Київ

Зозуля І.С., д.м.н, професор, Лисенюк В.П., д.м.н, професор, Мурашко Н.К., Середа В.Г.,
Пономаренко Ю.В., Довгий І.Л., Парнікоза Т.П., Попов О.В., Пацало Л.М., Терентьєва Н.В., Леснік О.Г.,
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, МОЗ України, навчально-методичні рекомендації, Київ 2013 рік

Сторінки